cs

Český Krumlov (28 km)

31.10.2018

Český Krumlov je druhé turisticky nejnavštěvovanější místo České republiky a je právem zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO. Nabízí nádherná panoramata, nesčetné množství gotických a renesančních památek. Zajímavostí je unikátní divadlo s otáčivým hledištěm. Při návštěvě města doporučujeme zařadit do programu i prohlídku grafitového dolu, kde se svezete důlním vláčkem.